CD tipy 3

Pestrost, mistrovství, duchovní i taneční skladby a něco hodně současného. Takové jsou třetí tipy.


Great Organ Works. Bach
Jaroslav Tůma, 3 CD Arta, Arta F10205.

Kombinace varhaník Jaroslav Tůma - stavitel varhan Vladimír Šlajch bude jistě opět vydařená. Nástroj u sv. Petra v německém Bruchsalu tito pánové úspěšně představili už na CD Bach-Orgelbüchlein v drobných skladbách geniálního autora, nyní přicházejí na řadu rozsáhlejší díla od raných, formálně neukotvených až po lipské skvosty. Na kompletu 3 CD nechybí slavná Toccata a fuga d moll BWV 565, Fantasie a fuga g moll BWV 542 či Passacaglia c moll BWV 582. V případě Tůmovy interpretace jistě nepůjde o fádní zpracování, takže je na co se těšit!


Anton Bruckner
Symphony No. 9
(The final recording)

Lucerne Festival Orchestra, Claudio Abbado. 1 CD / Download, Deutsche Grammophon 0289 479 3441 7.

Claudio Abbado (1933-2014). Výjimečná osobnost světa klasické hudby, mistr nad mistry. Jeho koncerty se téměř vždy staly nezapomenutelnou událostí, jeho nahrávky jsou ozdobou každé sběratelské diskotéky. S Lucernským festivalovým orchestrem začal spolupracovat v roce 2003, přesněji řečeno ho znovuzakládal. 
Tento soubor vznikl už v roce 1938 pro potřeby místního hudebního festivalu (Lucerne Festival), svůj první koncert odehrál pod vedením Artura Toscaniniho. Orchestr fungoval až do roku 1993, kdy ukončil svou činnost. Po deseti letech přišel Claudio Abbado a po domluvě s uměleckým šéfem festivalu začal orchestr obnovovat. S péčí, jež se vyplatila. Osobně si totiž vybral každého člena ansámblu. Orchestr se stal velice rychle světovou senzací a začal být zván i na koncerty mimo domovský festival. Jeho jádro tvoří Mahlerův komorní orchestr (Mahler Chamber Orchestra), doplňovaný každé léto mezinárodně uznávanými sólisty, členy velkých orchestrů (např. Berlínská a Vídeňská filharmonie) a menších souborů (Hagen Quartet, Alban Berg Quartet) atd.
Nikdo netušil, že srpnové koncerty roku 2013 dnes už prestižního festivalu budou Abbadovy poslední. Stejně jako byla poslední Brucknerova 9. (nedokončená) symfonie, věnovaná autorem "milému Bohu". 

Producent desky Sid McLauchlan o Claudiu Abbadovi: 

Travelling Pieces
Saar Berger (Horn)
Ensemble Modern
Saar Berger. 2 CD, EM Medien, EMCD-026/27.

https://www.ensemble-modern.com/en/shop/117d (včetně zvukových ukázek)

Pokud jste někdy měli dojem, že soudobá hudba je něco vágního, prapodivně experimentálního, dokonce téměř neexistujícího, tohle dvojCD by vás mělo důkladně vyvést z omylu. Nadobro. Fakt, že soudobá hudba se v našem koncertním, řekněme masovém provozu vyskytuje minimálně - samozřejmě na čestné výjimky - a hudebníci se o ní mnohdy vyjadřují pejorativně (nedá se to hrát, kdo to má hrát, co je to za...), ještě neznamená, že to tak je i všude kolem. Naopak. Za našimi hranicemi je soudobá hudba přirozenou součástí hudebního života a funguje ostošest. Díky tomu vznikají i takové projekty, jako je portrét hornisty Saara Bergera, člena slavného Ensemble Modern.
Snímek Travelling Pieces bychom mohli vnímat nejen jako antologii skladeb pro lesní roh, ale částečně i jako pestrý průřez soudobé tvorby za posledních 15 let (s výjimkou "starší" Sonáty da Caccia op. 11 T. Adèse z r. 1993). Na prvním CD jsou uvedeny pouze skladby pro sólový lesní roh, v nichž starší generaci představují Heinz Holliger (mimochodem coby hobojista nahrál vynikající CD skladeb J. D. Zelenky) a Dietmar Wiesner, dámskou produkci zastupují slovinská skladatelka Nina Šenk (*1983), izraelská multihudebnice Maya Dunietz (*1981) a v Londýně působící Chikage Imai (*1979). Mezi dalšími autory (Dai Fujikura, Jörg Widmann, Vassos Nicolaou, Damon Thomas Lee) se objevuje i jméno českého skladatele Miroslava Srnky (*1975), jehož kompozice, obávám se, znají lépe posluchači v zahraničí než v Česku. Proto si dovolím tuto upoutávku rozšířit o detaily k jeho skladbě Coronae.
Dílo vzniklo v roce 2009, v období, kdy se skladatel intenzivně zaměřil na zkoumání dalších kompozičních cest. Prvním plodem tohoto studia jsou právě Coronae. Byly napsány přímo pro Saara Bergera a dedikovány profesorovi Milanu Slavickému, který byl Srnkovým posledním učitelem a průvodcem v komponování a který zemřel v létě roku 2009. Skladba byla zároveň věnována 30. výročí Ensemble Modern. K podstatě, vzniku i názvu kompozice říká skladatel následující:

"Soudobá hudba často pracuje s expresívní technikou a s chápáním času, ze kterého vyplývá útržkovitý a nespojitý časový vývoj. Abych dosáhl opaku – vyváženosti a plynulosti – začal jsem studovat pohyby vyskytující se v přírodě: křivky trigonometrických funkcí, fyzikální popis proudění, teorie inteligence hejna. Pokoušel jsem se převést tyto křivkové a spojité přirozené pohyby do lin ve zvukovém prostoru, kde by jinak z tradičního pohledu jediným spojitým pohybem mohlo být glissando. To mě přivedlo k hledání nových, sofistikovanějších technik kvantizace, které by tyto přirozené spojeté pohyby převedly do diskrétních výškových stupňů a rytmických hodnot.
Lesní roh se ukázal být skvělou volbou pro takovou studii. Umožňuje nám pocítit přímou souvislost mezi proudem vzduchu z hudebníkova těla a výsledným zvukem. Také vytváří mezi dechovými nástroji nejpřirozenější linii: pohybuje se svobodně mezi harmonickými nad fundamentálem. Proto představuje nejlepší zvukovou projekci myšlenky spojité linie.
Coronae je množným číslem slova corona: jisté plasmatické 'atmosféry' kolem Slunce nebo hvězd zasahující miliony kilometrů do prostoru a nejlépe viditelné při totálním zatmění. Coronae jsou paprsky světla vycházející z něčeho nebo někoho už neviditelného."

Druhé CD obsahuje komorní skladby, v nichž se nejen interpretačně představí i další členové Ensemble Modern (EM). Kromě Adèsovy sonáty jsou tu uvedeny např. kompozice zakladatelky a bývalé členky EM Cathy Milliken, dále Håkona Thelina nebo člena EM Valentína Garvieho (Variace na 'Let's call this' Thelonia Monka).


2x Pablo Heras-Casado
El maestro Farinelli
Bejun Mehta, Concerto Köln, Pablo Heras-Casado. 2 CD / Download, Deutsche Grammophon ARCHIV Produktion 0289 479 2050.

Dirigent Pablo Heras-Casado je v současné době populární a žádaný umělec, podle časopisu Die Welt, patří k jedněm "z nejzajímavějších dirigentů své generace". Bejun Mehta je zase mnohými považován za nejlepšího současného kontratenoristu a Concerto Köln je maximálně spolehlivý, ve staré hudbě nadprůměrně zběhlý orchestr. Jejich společná nahrávka tedy slibuje superlativní zážitky. Je tu ale jeden zádrhel. Podle názvu by se mohlo zdát, že půjde o desku plnou árií, prezentující především Mehtův úžasný hlas. Opak je pravdou (Mehta zpívá pouze ve dvou skladbách), a v tom je název nahrávky poněkud zavádějící. Na snímku jsou uvedena díla, která mají přímou spojitost s působením slavného kastráta Farinelliho na španělském královském dvoře. Jedná se o směs operních předeher (N. Conforto, N. Porpora, J. Marcolini, T. Traetta, N. Jommeli), již zmíněných dvou árií (včetně Farinelliho slavné Alto Giove), sinfonií (C. Ph. E. Bach, J. A. Hasse) a tanců (J. Nebra). Vesměs jde o hudbu málo známou, posluchačsky značně přitažlivou. Proto bychom mohli tvůrcům CD poněkud matoucí název odpustit.


 


 

 


 

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Symphony No. 2 "Lobgesang"
Christiane Karg, Christina Landhamer, Michael Schade, Chor des Bayerischen Rundfunks, Choral ensemble Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks - Symphony Orchestra, Pablo Heras-Casado. 1 CD / Download, Harmonia Mundi HMC902151.

Na tomto CD se dirigent Pablo Heras-Casado představuje ve skladbě významného romantického skladatele Felixa Mendelssohna-Bartholdyho. Symfonie č. 2 "Lobgesang" (Zpěv chvály) je vlastně kompozičním hybridem spojujícím symfonii, kantátu a oratorium. Vlastní symfonii tvoří pouze tři věty, po nichž následuje 11 částí na biblické texty (především žalmové) pro sóla, sbor a orchestr. Skladba vznikla na objednávku města Lipsko u příležitosti 400. výročí vynalezení knihtisku. Je to dílo, které zrovna neválcuje koncertní pódia, bude tedy o to zajímavější sledovat, jak s ním naložil právě dirigent Heras-Casado.

 

Oblíbené příspěvky