Mimořádné talenty Pražské konzervatoře s Filharmonií Hradec Králové a Miriam Němcovou


Gabriela Barillová, Alexandr Beták (c)Mishi

Čtyři studenti Pražské konzervatoře uspěli v získání příležitosti zahrát si na svém absolventském koncertu s Filharmonií Hradec Králové pod taktovkou Miriam Němcové, vedoucí oddělení dirigování a šéfdirigentky symfonického orchestru této instituce.

V úterý 7. června se v Koncertním sále školy představila nejprve sopranistka Eliška Minářová ze třídy Ludmily Novákové Vernerové. Rodačka z Českého Krumlova je laureátkou 41. ročníku Duškovy pěvecké soutěže, na svém kontě má spolupráci mimo jiné s Hartig Ensemble a souborem Musica Florea, specialisty na historicky poučenou interpretaci, vystupovala též s dirigentem Adolfem Melicharem, hlavním sbormistrem Sboru Státní opery. Na svůj absolventský program zařadila z hudby starších období pouze árii Martern aller Arten z Mozartovy opery Únos ze serailu, k níž připojila Saint-Saënsovu vokalízu Le Rosignol e la Rose (Slavík a růže) pro koloraturní soprán a z poslední Belliniho opery I Puritani pak árii Qui la voce... Vien, diletto.  V náročném programu se projevila jako umělkyně s šarmem, pěkně posazeným komorním hlasem, příjemně měkkou barvou a solidně zvládnutou technikou. Koloratury byly pečlivě a lehce vyzpívané, belcanto se dobře „táhlo“. Bude-li se Minářová o svůj nástroj moudře starat bez nadbytečného přetěžování a otevře se vhodným příležitostem, určitě se s jejím jménem ještě mnohokrát setkáme. Přejme to jí i sobě… 

Eliška Minářová (c)Mishi


Skupinu dechů zastoupili toho večera hobojistka Štěpánka Andělová a fagotista Alexandr Beták, kteří shodou okolností oba nastupují po pražských studiích na vysokou hudební školu ve švýcarském Lausanne (HEMU - Haute Ecole de Musique de Lausanne). Andělová do třídy slavného Jeana‑Louise Capezzaliho, dlouholetého lektora mezinárodních kurzů Akademie Telč, Beták ke Carlu Colombovi, sólofagotistovi Národní opery Lyon a letos také předsedovi soutěže Pražského jara.

Andělová provedla Koncert pro hoboj a malý orchestr H. 353 Bohuslava Martinů jakoby nic. Lehce, s úsměvem a radostí, pozoruhodně oblým, širokým tónem. Při její hře má člověk dojem, že zvládne cokoli a že se s hobojem snad už narodila, navíc pro hudbu Martinů má v sobě přesně tu hravost i hloubku, již potřebuje. Zázemí hudební rodiny se na ní „podepsalo“ v tom nejlepším smyslu slova, je na takové úrovni, že může umělecky vystoupat hodně vysoko. 

Štěpánka Andělová, Miriam Němcová (c) Mishi

Doplňme, že v současnosti je členkou Filharmonie Hradec Králové jako hráčka na anglický roh, členkou dechového tria Aerato a vedle toho studuje na Pražské konzervatoři klasický zpěv, z řady soutěžní úspěchů vyčnívá letošní 1. cena Interpretační soutěže Českého spolku dvouplátkových nástrojů. Jejími kantory byli v Praze Vladislav Borovka a Pavel Tylšar.

Jihočech Alexandr Beták je absolventem třídy Tomáše Františe a Ondřeje Roskovce, před dvěma lety uspěl v konkurzu do Jihočeské komorní filharmonie a orchestrální akademie PKF – Prague Philhamonia. Je laureátem mezinárodních soutěží Žestě Brno, Pro Bohemia Ostrava a Interpretační soutěže Českého spolku dvouplátkových nástrojů. 

Alexandr Beták (c)Mishi


Grand Concerto in F Johanna Nepomuka Hummela byl v jeho podání jednoduše brilantní. Fagot mu zní tak, jak má, tedy jako nápodoba lidského hlasu, virtuózní pasáže zvládá výtečně, jeho projevu nechybí patřičná hudební inteligence a cit pro daný hudební styl. Za přidanou hodnotu bych označila ryzost, jež z něj vyzařuje.

Koncert zakončil uhrančivý projev houslistky Gabriely Barillové v Ravelově skladbě Tzigane z roku 1924. Je to dílo, do kterého jako by interpreti léty vrůstali, než s ním splynou ve všech nuancích. Barillová, ze třídy Radima Kresty a Dany Vlachové, v sobě tuhle dispozici má, o vyspělé technice nemluvě. Vnitřní energií dokáže posluchače vtáhnout a přesvědčit o každé notě, na pódiu působí jako silná, charismatická osobnost. K jejím nejvýraznějším dosavadním úspěchům se řadí prvenství a cena za nejlepší provedení skladby Bohuslava Martinů na studentské Mezinárodní houslové soutěži Mistra Josefa Muziky v roce 2014 a dvojí „stříbro“ na Mezinárodní soutěži k poctě Mistra Váši Příhody v letech 2018 a 2019, konané v Českých Budějovicích. 

Gabriela Barillová (c)Mishi

Filharmonie Hradec Králové a dirigentka Miriam Němcová představují skvělý tandem. Panuje mezi nimi soulad, „čtení mezi řádky“, zkrátka symbióza. Společně nastudovali a provedli skladby tak dobře, aby studenti vnímali oporu a cítili se na pódiu co nejkomfortněji. Můžeme být právem pyšní na toto spolehlivé symfonické těleso a stejně i na mladé začínající umělce, kteří dokázali se zkušenými profesionály ve všech čtyřech případech udržet krok.

 

(c)Mishi

(c)Mishi

(c)Mishi 


© Dina Šnejdarová 


Oblíbené příspěvky