Piccoli. Stará hudba nejen pro děti

Festival Letní slavnosti staré hudby uspořádal v květnu druhý ročník dětských dílen Piccoli. Opět skvěle, dokonce ještě lépe. Tak to má být. Pod titulem Putování divočinou si děti ve věku 5-14 let mohly vyzkoušet hru v orchestru, tanec, zpěv gregoriánského chorálu, bubnování, společné rodinné muzicírování, základy kaligrafie, výrobu námořnických hraček či speciálního deníku pro námořníky. Organizace nikde nevázla, atmosféra byla příjemná, pohodová a obohacující nejen pro děti, ale i jejich doprovod.

Organizátory chválím za volbu zkušených lektorů, kteří dokázali děti zaujmout, nadchnout a něco naučit, líbila se mi i myšlenka propojování, což českým, nejen hudebním a nejen dětským projektům nesmírně chybí. Například malí tanečníci si mohli na konci své dílny zatančit Tanec divochů z opery Les Indes Galantes J.-Ph. Rameaua na živou hudbu v podání dětského komorního orchestru. Dirigentovi Markovi Štrynclovi a tanečnici Haně Slačákové se podařilo citlivým a pevným vedením vytvořit jednoduché ucelené vystoupení, z něhož čišela radost. A Mramorový sál Clam-Gallasova paláce je pro takovou produkci jako stvořený. Jako by se sem přenesl duch letité Mezinárodní školy staré hudby ve Valticích, kterou ostatně mnoho z  lektorů i organizátorů dobře zná, a nepochybně také tradice hudebního tvoření, jak ji šířil geniální Pavel Jurkovič.

Takto provedly Rameaua děti:A takto Les Arts Florissants s Williamem Christiem:
Za skvostnou považuji dílnu Lenky Pospíšilové pro nejmenší účastníky. Zkušenější lektorku si snad děti nemohly přát. Při výpravě k zaoceánským domorodcům zaznělo mnoho nástrojů vyluzujících roztodivné zvuky a tematické autorské písničky včetně indiánského pozdravu. Děti sluply tuto hodinu a půl jako by nic. Nevím, jak jinde, ale u nás dílna doznívá ještě v těchto dnech a písničky už umí i ti, co na dílně nebyli... Nepochybuji, že také ostatní dílny se odvíjely ve stejném duchu i kvalitě.

Uvádět děti do tajů hudby na takové úrovni má velký smysl. Je to zasévání drobných semínek, která mohou jednoho dne vzklíčit ve floru zcela originální podoby, ať už se děti vydají cestou profesionálních umělců či nikoli. Zážitky tohoto druhu v nich zůstanou navždy.

 

Oblíbené příspěvky