Romina Basso, Markellos Chryssicos a Lamento
Jméno mezzosopranistky Rominy Basso zná každý, kdo jen trochu poslouchá Vivaldiho a Händelovy opery. To jméno neminulo ani mě, ale přiznám se, že větší pozornost jsem téhle pěvkyni začala věnovat až v souvislosti s její první sólovou deskou Lamento. A žasla jsem. Nad jedinečnou, altově temnou barvou, perfektní technikou, přirozeným projevem.

Webových stránek se u Rominy Basso nedohledáme, nicméně něco se vypátrat dá. Pochází z Gorizie v severovýchodní Itálii, absolvovala Benátskou konzervatoř a na Univerzitě v Terstu vystudovala italskou literaturu. Vyhrála několik domácích i mezinárodních soutěží, prošla různými mistrovskými kurzy a nakonec zakotvila v barokním repertoáru. Její diskografie je úctyhodná. (Výběrový seznam najdete na konci textu.) Dnes běžně spolupracuje s mnoha známými osobnostmi z oblasti staré hudby, jako je např. Jordi Savall, Fabio Biondi, Andrea Marcon, Paul McCreesh. Na první sólové desce však nikoho z nich nenajdeme. Pěvkyni zde doprovází nám možná méně známý řecký ansámbl Latinitas Nostra pod vedením Markella Chryssicose.

Oba byli tak laskaví, že si ve svém nabitém programu udělali čas a odpověděli mi dálkově aspoň na pár otázek. Takovou vstřícnost, rychlost, skromnost (!) a ochotu jsem dlouho nezažila.
(Na desce Lamento jsou nahrány italské raně barokní skladby, více si o nich můžete přečíst v textu CD tipy 1.)

 
Romina Basso

Vzpomínáte si na okamžik, kdy jste se zamilovala do barokní hudby?

Debutovala jsem skoro před dvaceti lety jako Ninfa a Pastore v Monteverdiho Orfeovi - to byl můj křest. Zkoušela jsem s Claudiem Desderim na prestižní Mezinárodní hudební škole ve Fiesole, poblíž Firenze, a absolvovala jsem u něj i mistrovské kurzy. Po té dlouhé době musím Mistru Desderimu poděkovat za to, že mi umožnil sžít se s vokálním stylem recitar cantando

Pokud se nemýlím, většina vašich nahrávek, to je Vivaldi a Händel.
Ano, většinou Vivaldi a Händel, ale také A. Scarlatti (Carlo, Re d'Alemagna), Galuppi ad Jommelli (duchovní hudba), Giacomelli-Vivaldi (L'Oracolo in Messenia), Porpora (Notturni).

A po nich přišla nabídka nahrát italská lamenta. Řekla bych, že raně barokní hudba je pro interpreta hodně velká výzva...
Musím říct, že zpočátku mi některá lamenta připadala velice složitá, takže jsem si opravdu myslela - a docela dlouho - , že Markellův návrh realizovat a poté nahrát tento repertoár je pro mě až příliš velká výzva. Víte, na jednu stranu je ta hudba nesmírně teatrální, což mám ráda (podívejme se např. na začátek Rossiho Un ferrite Cavaliero), ale na druhou stranu, současně s tím, text, slovo, význam jsou na prvním místě spolu s rytmem a intonací. Zvuk, "hlas" je až na místě druhém. Pokud zapomeneme nebo podceníme jeden z těchto "detailů", síla a energie celé skladby se lehce ztratí. Navíc délka takového lamenta může být dvakrát až třikrát delší než Vivaldiho árie, takže je i náročnější na koncentraci. Momentálně to ale cítím tak, že mi tenhle repertoár padne jako ulitý: chci tím říct, že mi umožňuje sdílet můj způsob myšlení o staré hudbě. Doufám, že koncertní publikum i posluchači nahrávky jej zachytí.

Co vás čeká dál?
Momentálně propagujeme naši desku Lamento, čeká nás teď koncert na festivalu Haut-Jura v St. Romain de la Roche, na podzim v Athénách a v Paříži. Dostala jsem také pozvání zpívat v Purcellově opeře Dido a Aeneas na Komorním festivalu Kuhmo ve Finsku, dále v srpnu ve Francii Mozartovo Requiem a Galuppiho duchovní hudbu, v říjnu Vivaldiho ("mého Vivaldiho") s Fabiem Biondim a souborem Europa Galante a ve Vídni Gluckova Demofonta s mým uměleckým otcem, Alanem Curtisem (23. 11. 2014, Theater and der Wien, pozn. ds).

Nakonec mi nedá, abych se nezeptala, vzhledem k tomu, že jste vystudovala italskou literaturu, jaký žánr preferujete a zda také používáte čtečku?
Mám ráda papír. Čtečka je sice užitečná, ale zároveň velice "chladná". Nejraději čtu poezii: Kavafise, Pabla Nerudu, Baudelaira, současné italské básníky.


 
Markellos Chryssicos
Cembalista, varhaník a dirigent Markellos Chryssicos vystudoval v Paříži u Oliviera Baumonta, v Salcburku u Kennetha Gilberta a Siegberta Rampe, v Ženevě byl posledním studentem cembalistky Christiany Jaccottet. Specializuje se na doprovázení vokálních děl a produkci oper, se svým souborem Latinitas Nostra provedl např. poloscénicky Caldarovu operu L'Olimpiade, v roce 2011 zaujal poněkud kontroverzním pojetím Monteverdiho opery Korunovace Poppey (zde vystupovala i Romina Basso), úspěšná byla jeho nahrávka L'Olimpiade (jedná se o "pasticcio" barokních árií), v níž dirigoval Venice Baroque Orchestra.                                     (Romina Basso, Theodoros Kitsos, Andreas Linos, Markellos Chryssicos)

Jak začala vaše spolupráce s Rominou Basso?
Před několika lety jsem měl tu čest zastupovat Andreu Marcona na recitálu Rominy na Kypru. Příjemně mě překvapilo, když jsem zjistil, že se naše představy o muzicírování shodují. Od té doby jsem si stanovil jako prioritu najít repertoár, který by plně vyhovoval jejímu hlasu a který by zároveň poskytl alternativu k Vivaldimu a Händelovi, díky nimž je Romina publiku tak dobře známá.

Čeho si na spolupráci s Rominou nejvíce ceníte?
Je to obrovský luxus mít možnost spolupracovat s takovou umělkyní, jako je Romina. S ní se každá nota stává okamžikem obrovského napětí, nehrozí tu předsudky o tom, co je třeba udělat nebo jak by se skladba měla provést. Je tu spousta prostoru pro experimentování a na konec je možné všechno!

Jak moc bylo nutné skladby přizpůsobovat sólistce? Např. u lamenta Barbary Strozzi předpokládám, že byla původně napsána pro soprán.
Většina kompozic byla poněkud transponována, ale to není zas tak podstatné vzhledem k tomu, že se jedná o běžnou barokní praxi. Snažili jsme se hlavně soustředit na "deklamační" rozměr této hudby, abychom ani my, ani Romina neminuli žádnou barvu, žádnou disonanci, žádný afekt.

Jaké jsou vaše další plány?

Zahájili jsme malé promo turné k nahrávce Lamento a na podzim vychází další CD, na němž spolupracoval soubor Latinitas Nostra se španělským kontratenoristou Xavierem Sabatou. Zároveň se i nadále budeme věnovat východním hudebním nástrojům.

 
Audio a videoukázky najdete na www.latinitasnostra.com


Výběrová diskografie Rominy Basso:

Vivaldi: Orlando Furioso RV728 (Alcina), 2 CD /Download, Naïve OP30540

Vivaldi: L'Oracolo in Messenia (Elmira), 2 CD, Virgin Classics 6025472

Vivaldi: New Discoveries I, 1 CD /Download, Naïve OP30480

Vivaldi: Armida al campo d'Egitto RV699-A (Adrasto), 3 CD /Download, Naïve OP30492

Vivaldi: Montezuma (Ramiro), 3 CD / Download, DG Archiv 4775996

L'Olimpiade: The Opera (Megacle), 2 CD, Naïve V5295

Händel: Italian Cantatas Volume 5 - Rome, (1707), 1 CD, Glossa GCD921525

Händel: Italian Cantatas Volume 6, Olinto, pastore arcade (1708), 1 CD / Download, Glossa GCD921526

Galuppi: Sacred Music, 1 CD, Deutsche Harmonia Mundi 88697895982

Musica in Friuli, 1 CD / Download, Bongiovanni GB5132

Scarlatti, A.: Carlo re d'Allemagna (Lotario), 3 CD, Agogique AGO015

 
Celá diskografie: http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/3984/Romina-Basso/1


 


 

Oblíbené příspěvky